Blog

Latest News and Updates

39430930-Creative-background-concrete-wall-with-cracks-and-scratches-painted-gray-paint-needs-urgent-repair-F-Stock-Photo.jpg

Praod seinas – suurem probleem, kui esmapilgul tundub

Meie tänapäeva arhitektuur on teinud väga suure arengu võrreldes kiviaja koopainimeste elamutega. Muutunud on nii see, mis eesmärgil hooneid ehitatakse kui ka materjalide ning töövõtete kasutamine. Ühe hoone ehitamine on oluliselt keerulisem, kui mõnisada aastat tagasi, kuid seevastu kiirem. Seoses sellega, et muutunud on ehitustehnoloogia, on ka parandus- ja remonttööde tehnoloogiad samuti pidanud läbi tegema arengu, et sammu pidada areneva tehnoloogia ning m aterjalidega. Üheks enamlevinumaks probleemiks on näiteks pragude tekkiminse seinas, mis võib esmapilgul küll tunduda pisiprobleemina, kuid sellele õigest lähenemata võite probleemi süvendada.

Väga sügavate pragude puhul ning selliste pragudega, mis võivad edasi liikuda ning põhjustada lekkeid või teisi pragusid, kasutatakse moodsaid ning arenenud tehnoloogiaid. Eksperdid selgitavad välja potensiaalsed pragunemise põhjused ning leiavad võimalused parandamiseks sellest lähtuvalt. Nad otsustavad, milline parandus oleks sobiliks antud prao puhul. Väga kiiresti tegitsetakse sellega, et takistada prao edasine levimine, et ei tekiks lisakahjustusi majale või ärihoonele. Temonttööd viiakse läbi igakülgselt ohutusnõudeid järgides, et ei tekiks defekte, mis võivad põhjustada uusi pragunemisi. Selleks, et pragusid parandada tuleb kindlasti reageerida kiiresti ning kutsuda töömehed esimesel võimalusel.

Kõik ehitised on erinevad ning seda just eriti tänapäevasemate hoonete puhul. Erinevad on näiteks ka tubade suurus ning arv hoones, millest peraks saama hotell või majas, mida ehitatakse elumajaks. Sellise kiire arenguga meie majade ehitamise põhimõtetes on kaasa läinud ka majade parandamine, kui nad on saanud kahjustada. See ei olegi enam nii lihtne, kui vanasti, kus seina parandmaiseks löödi lauaga katkine koht üle ning asi oli kahendatud. Struktuuriliste pragude parandamine kuulub ühena nende revolutsiooniliste leiutiste hulka, mis tänapäeva ehitiste konstruktsioonides ette võetakse. Tehnika, teenused, eksperdid ja lahendused, mida pakutakse, on disainitud sobima iga kliendi spetsiifilistele vajadustele.

Tänapäeva hooned on ehitatud väga omanäolistena nii materjalivaliku kui ka hoone välimuse osas, seetõttu on oluline, et ka remonttööd on tehtud vastavalt hoone struktuurile ning kasutatud materjalile. Pragude parandamiseks peab kogenud ning koolitatud töölistest meeskond ning eksperdid asja üle vaatama. Esimesena tehakse kindlaks prao ulatus selles struktuuris, kus probleem tekkis.  Kui pragu ei ole väga sügav ning ei hakka potensiaalselt edasi pragunema ja uusi pragusid või lekkeid tekitama, siis kasutatakse enamlevinud tehnoloogiaid selle peandamiseks. Sügava ning ptoensiaalselt edasiareneva prao puhul tuleb kasutada aga oluliselt teistsuguseid tehnikaid.

 

LiinaPraod seinas – suurem probleem, kui esmapilgul tundub
Share this post

Join the conversation