Blog

Latest News and Updates

images-22.jpg

Keskkonnasõbralikud küttesüsteemid

Paljud majaomanikud ihkavad olla keskkonnasõbralikud, kuid neile tundub, et keskkkonnasõbraliku küttesüsteemi paigaldamine ja kasutamine on mõttetult kallis. On tõsiasi, et võttes arvesse kokkuhoiu,  mille te saavutate erinevaid keskkonnasõbralikke kütte- ja jahutussüsteeme kastuades nagu maaküte või päikesepaneelid, saate te tulemuseks pikema aja jooksul arvestatava kokkuhoiu, mis ületab esialgse investeeringu.

Päikesepaneelid

Keskkonnasõbralikud päikesepaneelid paigaldatakse tavaliselt maja lõunapoolsele katuseküljele, et  püüda kinni nii palju päikeseenergiat, kui väghegi võimalik. Päikesepaneelid toimetavad päikesest saadava soojuse teie kodu küttesüsteemi ning sooja vee tootmise süsteemi. Olgugi, et  päikesepaneelidega küttesüsteemid on enamasti palju kallimad, kui tavalised küttesüsteemid, tasub see siiski pikapeale ära ning te säästate rohkem, kui algselt investeerisite.

Maaküte

Ka maaküttel põhinevad soojus- ja jahutussüsteemid on suurepärane võimalus soojedada ja jahutada kodu ning lisaks soojendamisele on võimalik sedasi vähendada ka enda ökoloogilist jalajälge. Maaküttepumbad ei ole küll oma põhimõttelt keskkonnasõbralikud, kuid nende abil on koduomanikel võimalik samuti raha kokku hoida. Kui tavapärased küttekatlad peavad põletama kütust, et tekiks toasoe, siis maaküttesüsteemid kasutavad selleks elektrit, et transportida torudes asuv maapinna soojus teie majja. Suvel aga toimib kogu protsess tagurpidiselt. Teie majas olev soojus juhitakse torudesse ning jahutatakse maapinna sisse kaevatud torustikusüsteemis maha. Võimalik on paigaldada nelja erinevat tüüpi torusatiku süsteeme. Vertikaalne torustik paigaldatakse sügavale maa sisse, horisontaalne torustik asub aga madalamal ning on rohkem laiali mööda maapinda, kaldtorude süsteem keerleb maapinna sees spiraalselt. On võimalik kasutada ka tiikides asuvat torude süsteemi, kuid selleks peab teie maja kindlasti asuma veekogude lähedal.

Arvestatav kokkuhoid

Geotermilise küttesüsteemi kasutamine saab majaomanikule kokku hoida päris suure hulga raha. Põhjuseks on peamiselt see, et maakütte pumbad kasutavad reeglina 40-70 protsenti vähem elektrit, kui tavapärased küttesüsteemid, seega säästavad majaomanikud reeglina 30-70 protsenti kütte- ja jahutuskuludelt. Positiivne on ka see, et maakütte pumbad töötavad efektiivselt väga kaua, oluliselt kauem, kui tavalised õhksoojuspumbad ning neid on vaja ka vähem hooldada.

Piirangud

Maaküttel on ka negatiivseid külgi, millest peaks teadlik olema enne paigaldamist. Näiteks on  esmased kulutused süsteemi soetamisele ja paigaldamisele märkimisväärselt kõrgemad, kui tavapäraste kütte- ja jahutussüsteemide kulud. Samas, tuleb tõdeda, et hoolimata esialgsetest kõrgematest kulutustest ning kallimatest seadmetest, võtab investeeringu äratasumine aega vaid mõne aasta. Maakütte süsteemide paigaldamine võib mõnedes riikides isegi kuuluda maksusoodustuse alla, mis võimaldab teil saada omakorda raha tagasi. Veel üheks asjaoluks on ajutine maapinna rikkumine ning üleskaevamine, kui paigaldatakse maakütte torusid.

Kõik  keskkonnasõbralikud kütte- ja jahutussüsteemid on reeglina paigladatavad vaid ametlike küttesüsteemidega tegelevate firmade poolt, kes pakuvad igapäevaselt  maakütte või konditsioneeride paigalduse teenust. Kui te olete otsustanud maakütte süsteme kasutama hakata, siis peate olema kindlad, et et töid teostab kvaliteetne ja usalduasväärne firma. Professionaalne paigaldusfirma oskab soovitada ka teie vajadustele kõige paremini sobivat lahendust. Arvestama peab siin mitmete erinevate teguritega, kuid kõige otstarbekam on küsida nõu professionaalsete firmade käest ning paigaldada just teie kodule sobiv süsteem.

LiinaKeskkonnasõbralikud küttesüsteemid
Share this post

Join the conversation