Blog

Latest News and Updates

facade2.jpg

Fassaadi valik nõuab põhjalikku eeltööd

Maja fassaad on maja visiitkaart, mille järgi võib anda hinnangu majale. Väline ilu on küll oluline, kuid lisaks ilule on fassaadi peamiseks ülesandeks kaitsta seinakonstruktsioone väliste tingimuste eest. Erinevad ilmastikuolud ja ennekõike kiire ilmastiku vaheldumine annab fassaadidele suure koormuse ning seetõttu peab olema fassaadimaterjali valikul väga hoolikas.

Fassaadikattematerjale on palju, kuid eramaja puhul on levinuimad lahendused müürikivid, puitvooder  ning krohvitud pinnad. Lisaks on olemas mitmeid erinevad fassaadikattelahendusi, kus kaetakse välispinnad erinevate fassaadiplaatidega, plekkprofiili, erinevate materjalide immitatsioonid, alates plastikust või tsemendist voodrilaudadega lõpetades klassfassaadidega ning betoonpindadega.

Nagu iga ehitis vajab teatud aja pärast hooldamist ja remonti, vajavad seda ka pidevalt muutuvate ilmastikuolude käes olevad fassaadid. Üks kriteerium, mille järgi fassaadimaterjali valida, on just see, kui töömahukas ja kulukas on fassaadikatte hilisem parandamine või uuendamine.

Kivifassaad

Silikaatkivid, keraamilised tellised, paekivi ja muud võimalikud kivifassaadid tagavad põhimõtteliselt hooldusvaba pinnakatte.  Ideaalis ei peaks olema  vaja pikka aega teha muud, kui vajadusel pindasid puhastada. Müürikividest fassaadide puhul aga tuleb silmas pidada seda, et paremini peavad need vastu räästaga majade puhul, mis kaitseb müüritist rohkem ülemäärase niiskuse eest. Seega, kui teie majal ei ole räästaid, siis seda lahendust ei ole väga mõistlik kasutada. Samuti peab olema tagatud korralik voodritagune tuulutus, et vältida hallituse ja mädaniku teket maja konstruktsiooni.

Väga oluline on teada seda, et hooldusvabad fassaadipinnad nõuavad ka kvaliteetset vundamenti ja müüri ladumist, sest võimalikud praod müüritises tähendavad et võib tekkida vajadus teha kalleid parandustöid nagu näiteks mingi müüriosa lammutamine ja uuesti ladumine. Parandustööd aga, eriti keraamiliste telliste puhul, võivad tekitada palju probleeme, sest erinevad kivide partiid võivad olla mõnevõrra erineva värvusega ning parandatav koht võib näha jääda ning fassaadi üldilme rikkuda.

Rohkem tööd – väiksemad kulutused

Puitfassaadi paigaldamine on seetõttu oluliselt soodsam ning kindlasti on ka selle parandustööd vähem kulukad, kui kivifassaadi omad. Arvestada tuleb aga sellega, et puitfassaad nõuab oluliselt rohkem hooldustöid, et säilitada vastupidavus ning hea välimus. Puitfassaadi ülevärvimine või lahtitulnud laudade asendamine on lihtne ja taskukohane tegevus. Samas peaks arvestama, et jhooldustöid tuleb teha  iga 10-12 aasta tagant, mis aga tagab selle, et puitfassaadi eluiga järjest pikeneb ning vajadust fassaadikatet täielikult vahetada ei pruugi maja projekteeritud eluea jooksul tekkidagi. Pigem uuendatakse enemasti fassaade seepärast, et soovitakse lisada fassaadile täiendavat soojustust,  mitte seetõttu, et fassaadikate ilmtingimata väljavahetamist vajab

Krohv – tujukas materjal

Kolmandaks levinuimaks fassaadikattematerjaliks on krohv. Krohvitud pinnad kipuvad oma esialgset head väljanägemist kaotama juba umbes  6-7 aasta pärast või isegi varem,  sest kipuvad määrduma ning nähtavale võivad ilmuda ka esimesed mikropraod, mis vajaksid puhastamist, ülevärvimist või parandamist. Paremate krohvisüsteemide püsivusajaks hinnatakse küll lausa  50 aastat, kuid reaalsus on, et seda ei õnnestu enamasti saavutada ja tavaliselt ootab õhekrohvisüsteemi suurem remont majaomanikku ees hiljemalt 20-25 aasta pärast. Põhjus, miks korohvikattesse praod  nii kergelt tulema kipuvad,  tundub olema peamiselt selles, et ei järgita täielikult krohvisüsteemide juhiseid ning lühike garantiiaeg ei sunni ehitajat probleemidega hiljem suurt tegelema. Kvaliteetsemat tööd ja fassaadi pikemat eluiga aitaks tagada, kui ehitaja oleks kohustatud andma tööle vähemalt 5-aastase garanti ning siis muutuks ka suhtumine ja töid teostataks rohkem vastavalt juhistele.

Mis iganes fassaaditüübi kasuks maja omanik otsustab, tuleb kindlasti järgida etteantud paigaldus- ja hooldusjuhendeid, et tagada fassaadi võimalikult pikaajaline vastupidavus ning väline ilu.

LiinaFassaadi valik nõuab põhjalikku eeltööd
Share this post

Join the conversation